Web zhvillimi për faqën e klientit “Torno Metal”

Në EVO Webs, fokusi kryesor qëndron në eksperiencën e përdoruesit. Ne dizajnojmë webfaqe të thjeshta, mbresëlënëse dhe funksionale që ja mundëson përdoruesit të gjejë atë çfarë kërkon shpejt dhe sapo të arrijë në webfaqe.

Klienti ka kërkuar një dizajn të orientuar rreth punës që bën, me përfshirjën e të gjitha shërbimeve që ofron.

https://www.torno-metal.com


Pas planifikimit dhe hulumtimit fillestar, është krijuar përmbajtja dhe zgjedhja e dizajnit të përshtatshëm për llojin e biznesit dhe qëllimin e webfaqes. Është implementuar efekti Parallax për shfaqjen e shërbimeve.
Në të njejtën kohë ka filluar zhvillimi i pjesës teknike ku pas përfundimit është testuar funksionaliteti dhe e gjithë faqja duke përfshirë mjete për shpejtësinë dhe ngarkimin e të dhënave.
Pas fazës testuese, është bërë lançimi i faqës në publik dhe do të vazhdoj optimizimi i saj sipas shërbimit të Mirëmbajtjës Aktive të Webfaqës.


Ne kemi integruar poashtu Google Analytics dhe disa shtesa të tjera sigurie për të siguruar webfaqen.
Poashtu format e kontaktit janë krijuar me qëllim lehtësimi në qasjen e klientit drejt tyre.
Në fund, klienti është ndarë i kënaqur me rezultatin final të projektit dhe shërbimet e ofruara për plotësimin e nevojave të tyre dixhitale.

NA SHKRUANI

Na kontaktoni që të bisedojmë për projektin tuaj. Nëqoftëse ju keni nevojë për një webfaqe të re apo shërbime tjera, do të dëshironim të bisedojmë se si mundemi së bashku të ngrisim biznesin tuaj nëpërmjet inovacionit dhe kreativitetit.

Secured By miniOrange